Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

ΑΕΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΙστορικά Στοιχεία Ναυτικής Εκπαίδευσης
Η ιδέα παροχής θεωρητικής υποδομής στην ναυτοσύνη και στη ναυτιλία σε ειδικά σχολεία είναι πολύ παλιά στην Ελλάδα. Εμφανίστηκε πρώτα στα κέντρα όπου ήκμαζε η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία , όπου έγινε σύντομα κατανοητό ότι το να εφοδιάζονται με θεωρητικές γνώσεις οι νέοι που πρόκειται να σταδιοδρομήσουν στην θάλασσα, επιπρόσθετα με τις πρακτικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στην θάλασσα, θα βοηθηθούν σημαντικά ώστε να είναι περισσότερο χρήσιμοι και ικανοί. Τα σχολεία για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία και οι καθηγητές προερχόντουσαν από την τοπική κοινωνία είτε από το εξωτερικό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό , αρχικά την εκπαίδευση αυτή παρακολουθούσαν οι γόνοι των καπετάνιων και των εφοπλιστικών οικογενειών της εποχής. Ένα από τα αρχαιότερα σχολεία ιδρύθηκε στην Ύδρα πριν το 1750, όπου προσελήφθησαν Ιταλοί και Πορτογάλοι καθηγητές. Ένα μέρος της βιβλιοθήκης του σχολείου αυτού διατηρείται σήμερα στα Ιστορικά στοιχεία της Ύδρας. Μετά την επιτυχή έκβαση του Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία το νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος διέθεσε έλληνες καθηγητές σε ναυτικά σχολεία που ιδρύθηκαν στην Ύδρα, Σπέτσες , Γαλαξίδι , την Σύρο και το Αργοστόλι , το Ναύπλιο και αλλού. Το 1907 λειτούργησε ναυτική Σχολή στην Ιθάκη, το 1925 στο Αργοστόλι . το 1927 στον Πειραιά, το 1930 στην Χίο. Το 1930 ιδρύθηκε και λειτούργησε η κρατική Ναυτική Σχολή Ύδρας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ικανών αξιωματικών καταστρώματος. Αντίστοιχα η εκπαίδευση για τους μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού παρείχετο σε ιδιωτικές Σχολές όπως ο « Πειραϊκός Σύνδεσμος» η και ο « Προμηθέας » , ενώ το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθόριζε το ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το σύστημα σπουδών και είχε την εποπτεία της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το 1950 οι Σχολές Ε.Ν. διαχωρίστηκαν από τις υπόλοιπες Σχολές Τεχνικής Κατεύθυνσης και απαιτήθηκε υψηλότερο επίπεδο σπουδών . Το 1951 ιδρύθηκε η πρώτη Δημόσια Σχολή Ε.Ν. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κατόπιν ιδρύθηκαν οι Σχολές Πλοιάρχων ΣΥΡΟΥ το 1961, ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ το 1965 , ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ το 1966, ΚΥΜΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ το 1968 , ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ το 1975, ΧΑΝΙΩΝ το 1979. Επίσης ιδρύθηκαν και οι Σχολές Μηχανικών ΧΙΟΥ το 1961, ΧΑΝΙΩΝ το 1963 και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ το 1969.Οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού αναβαθμίστηκαν με νομοθετική ρύθμιση το 1998 και μετονομάστηκαν σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η ΑΕΝ/ΧΑΝΙΩΝ μετονομάστηκε σε ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ, η ΑΕΝ/ΠΡΕΒΕΖΑΣ σε ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ και η ΑΕΝ/ΚΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ σε ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.


H Διοίκηση στις ΑΕΝ

Όργανα Διοίκησης της ΑΕΝ είναι το Συμβούλιο ΑΕΝ, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής της ΑΕΝ είναι Ανώτατοι ή Ανώτεροι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος. Το Συμβούλιο της ΑΕΝ , απαρτίζεται από τον Διοικητή , ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, τον Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή από κάθε Σχολή, ένα εκπρόσωπο του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ένα εκπρόσωπο των σπουδαστών από κάθε Σχολή, και ένα εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού της ΑΕΝ. Οι αρμοδιότητές του , μεταξύ άλλων , συνίστανται στην πρόταση εκπαιδευτικού εξοπλισμού , προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού και Εκπαιδευτικού Τεχνικού Προσωπικού , εκτέλεση έργων στην ΑΕΝ, και οργάνωση των Υπηρεσιών Διοικητικής Μερίμνης.


Η εκπαίδευση στις ΑΕΝ

Η εκπαίδευση των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού γίνεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), που λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος με άρτια εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, υψηλής ποιοτικής στάθμης με το σύστημα της Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. :

α) οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε :
· Μαθηματικά, · Φυσική, · Μετεωρολογία, · Πληροφορική, · Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως :

· Ναυτιλία, · Ευστάθεια - Φορτώσεις, · Διεθνείς Συμβάσεις, · Επικοινωνίες, · Οικονομική Εκμετάλευση Πλοίου, · Ναυτικό Δίκαιο κ.λ.π.

β) οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε :· Μαθηματικά, · Φυσική, · Χημεία, · Πληροφορική, · Αγγλικά
Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως :
· Θερμοδυναμική, · Αντοχή Υλικών, · Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, · Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, · Ηλεκτρικές Μηχανές· Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κ.λ.π.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας.
Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών (Simulators).


Στην Α.Ε.Ν. / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ η φοίτηση είναι εξωτερική, σε όλες τις άλλες Ακαδημίες Ε.Ν. είναι μικτή.
Στην εσωτερική φοίτηση παρέχεται στέγη και τροφή δωρεάν. Επίσης κατά τη διάρκεια άσκησης επί πλοίου (1ο και 2ο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 5-6 μήνες και 6-7 μήνες αντίστοιχα), οι σπουδαστές αμοίβονται.
Οι σπουδαστές μικτής φοίτησης που διαμένουν εκτός Α.Ε.Ν. δικαιούνται σάντουιτς και μεσημβρινό φαγητό.
Οι σπουδαστές δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχεται από τον Οίκο Ναύτου (Ο.Ν.) στους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Με μέριμνα της Σχολής εφοδιάζονται με βιβλιάρια Ασφαλισμένου και συνταγολόγιο.


Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Πληροφορίες :

α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

β) ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

γ) ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

δ) ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΔΗΜΟΙ

ε) ΛΥΚΕΙΑ ΧΩΡΑΣ


Επαγγελματική Σταδιοδρομία - Προοπτική

Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Σχολές του Εσωτερικού και Εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας.
Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές, σε ηλικία που οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ακολουθούν άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις, δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προυποθέσεις που του επτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη, που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους, προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.


Στοιχεία από την ιστιοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ και το διαδίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: