Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

- Χρονολογία Εκδοσης:
- Σελίδες: 216
- ISBN: 978-960-204-861

Με το λεύκωμα αυτό εγκαινιάζεται μια σειρά εκδόσεων για το ελληνικό τοπίο. Στο πρώτο βιβλίο ―που αφορά τη Θάλασσα― στόχος είναι να παρουσιαστεί μια πολυπρισματική αίσθηση επιλεγμένων περιοχών του τοπίου με θέμα τη θάλασσα, μέσα από καταγραφές διαφόρων φωτογράφων, διατηρώντας την ιδιαίτερη ματιά του καθενός, και από εικόνες δανεισμένες από την ελληνική τέχνη, που συμπλέουν με τις φωτογραφίες. Για να τονιστεί η ποικιλία του εικονογραφικού υλικού, οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν σκόπιμα να έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, με παλιές ασπρόμαυρες λήψεις από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, συμπληρωμένες με σημερινές αντίστοιχες από τα αρχεία πολλών σύγχρονων ελλήνων φωτογράφων. Πέρα πάντως από την ιδιαίτερη αξία καθεμιάς από τις εικόνες, αν ειδωθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, εκείνο που θεωρήθηκε σημαντικό σε αυτή την έκδοση ήταν να αναδειχτούν οι συχνά αδιόρατες ή κρυφές συσχετίσεις ανάμεσά τους, δημιουργώντας ζεύγη αντίστιξης ή συγγένειας, κάτι που επαυξάνει το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. Ένας τέτοιος εμπλουτισμός νοημάτων, που μας ενθαρρύνει να παρατηρούμε προσεκτικά τις εικόνες, ανακαλύπτοντας αναλογίες και συσχετίσεις, πιστεύουμε πως χαρακτηρίζει την ουσία του θαυμαστού ελληνικού τοπίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: